Union Investment - Fundusze inwestycyjne - UniKorona Pieniężny

Współczesny rynek finansowy można określić jako dość nieprzewidywalny, w związku z czym wiele osób, planując ulokowanie swoich oszczędności, stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo planowanej inwestycji. Jednym z najbardziej powszechnych w tym zakresie instrumentów finansowych są lokaty bankowe, jednak bezpieczeństwo inwestowania w nie wiąże się zazwyczaj z dość niskim oprocentowaniem. To właśnie z tego powodu osoby planujące bezpieczne inwestycje szukają rozwiązań alternatywnych, a taką alternatywę stanowią fundusze rynku pieniężnego, które można określić jako jedną z odmian funduszy inwestycyjnych o najniższym poziomie ryzyka.


Fundusze rynku pieniężnego mogą inwestować swoje aktywa jedynie w instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok. Takie warunki regulowane są przez Ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, a także Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego.


Obecnie jednym z rekomendowanych funduszy rynku pieniężnego jest fundusz UniKorona Pieniężny. Jego podstawowym celem jest przede wszystkim ochrona rzeczywistej wartości jego aktywów, które inwestowane są m.in. w krótkoterminowe lokaty bankowe, bony skarbowe, a także dłużne papiery wartościowe o maksymalnie rocznym terminie wykupu, cechujące się niskimi wahaniami wartościowymi i wysokim bezpieczeństwem. Warto zaznaczyć, iż udział pozostałych kategorii lokat nie może przekraczać 30% wartości aktywów. Jeżeli chodzi o dobór odpowiednich lokat, jest on dokonywany głównie na podstawie szczegółowej i systematycznej analizy sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych, a także wpływu tych lokat na proces kształtowania się rynkowych stóp procentowych.


Oferta funduszu UniKorona Pieniężny skierowana jest przede wszystkim do inwestorów ceniących sobie profesjonalne zarządzanie finansami, a także zainteresowanych dywersyfikacją własnego portfela oraz inwestycją o wysokiej płynności. Inwestowanie w fundusz UniKorona Pieniężny odradza się natomiast inwestorom nieskłonnym do zaakceptowania nawet niewielkiego poziomu ryzyka inwestycji, jak również dążącym do uzyskania pewnego zysku. Wymagana minimalna pierwsza wpłata kształtuje się na poziomie 100 zł, natomiast maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,5% w skali roku. Dużym plusem funduszu jest brak opłat manipulacyjnych.


Minimalny okres inwestycji w ramach funduszu UniKorona Pieniężny rekomendowany jest na okres 6 miesięcy. Średnie oprocentowanie funduszu kształtuje się na poziomie oprocentowania od 1- do 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne klientom indywidualnym w Polsce. Przez ostatnie pół roku fundusz UniKorona Pieniężny osiągnął stopę zwrotu wynoszącą 1,55%. Zastanawiając się nad wyborem pomiędzy omawianym funduszem a lokatą bankową warto wziąć pod uwagę dużą zaletę funduszu, jaką jest brak ograniczeń dotyczących maksymalnej wysokości inwestowanej kwoty.


autorzy:

Ada Witczak – analityk finansowy
Kamil Makówka – właściciel firmy doradztwa finansowego,
http://www.eratofinance.pl/


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Polsat cyfrowy - multiroom - problemy i pozorna oszczędność?

Jak zbudować bunkier

Oszczędna dieta - oszczędne żywienie - 200 zł na osobę na miesiąc. Jak przeżyć tanio?